Sportimine

Millised tegevused on vabas õhus ja välisrajatistel lubatud?

Vabas õhus asuvatele spordirajatistele ei ole keeldu rakendatud ning need on sarnaselt tervise- ja looduslike õpperadadega lubatud. Sellegipoolest on oluline, et rajatise omanikud teevad kõik selleks, et oleks võimalik järgida kõiki Terviseameti soovitusi. Samuti peab rajatise haldaja tagama, et seal toimuvad tegevused ei lähe vastuollu kehtestatud piirangutega.

Juhul kui vabas õhus asuva spordirajatise kasutamine on tasuline, siis on oluline, et tasumine lahendatakse viisil, mis ei lähe kehtiva piiranguga vastuollu (siseruumid jäävad suletuks ja täiendavaid teenuseid ei pakuta jne). Samuti tuleb arvestada, et keelatud on nii avalikud kogunemised kui ka spordivõistlused. See tähendab, et ka vabas õhus asuvates spordirajatises (või mujal vabas õhus) ei ole lubatud korraldada keskselt koordineeritud (nt spordiklubi või treeneri või juhendaja poolt) treeninguid või muid ühistegevusi.

Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud, kui seda pole võimalik tagada. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Nimetatud piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning avalike ülesannete täitmisel.

Kas treener võib lastega õues trenni teha?

Alates 16. märtsist ei ole lubatud ka ühistreeninguid läbi viia ei siseruumides ega ka õues. Õpilastel on võimalik iseseisvalt treenida distantsjuhendamisel või veebipõhiste materjalide toel.

Spordisaalid/spordiklubid on suletud. Mis saab minu kui tarbija jaoks liikmelepingutest ja -maksudest?

Tarbija võib teavitada spordisaali, et perioodi eest, mis spordiklubi on suletud, kuutasu ei tasuta. Tarbijal on võimalik ka liitumisleping üles öelda. Poolte kokkuleppel on võimalik näiteks lahendus, kus liitumisleping pikeneb pärast liikumispiirangute lõppu selle perioodi võrra, mis spordisaal suletud oli.

Kas spordirajatised on avatud? Kas tohib käia seal treenimas?

Alates 14. märtsist tuli sulgeda spordisaalid, spordiklubid, jõusaalid, spaad, ujulad, basseinid, veekeskused, päevakeskused ja laste mängutoad. Jõusaalid, ujulad, saunad ja spaad tuleb sulgeda ka hotellidel ja kõigil teistel majutusteenuste pakkujatel. Piirang ei kohaldu sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumisele, sh ravi- ja rehabilitatsiooniteenused.

Pargid ja loodusrajad on avatud. Ka vabas õhus üritusi ega ühistreeninguid korraldada ei tohi.

Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud, kui seda pole võimalik tagada. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Nimetatud piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning avalike ülesannete täitmisel.

Kas tohib korraldada spordivõistlusi, sh rahvaspordiüritusi?

Spordi- ja liikumisüritused on keelatud kuni 1. maini.

Kas treeneritoetuse maksmine eriolukorras jätkub?

Treeneritoetuse taotlemine ja eraldamine ning töötasu maksmine jätkub senikehtivas korras. Paikvaatlusi olukorra normaliseerumiseni Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus ei korraldata.

Kas higist võib saada Covid-19 viirusnakkuse? Kas jõusaali- või spordiseadmetelt võib saada nakkuse?

Spordimeditsiini SA arvamus (NB! Tegu pole riigiasutusega): Rahvusvahelise Olümpiakomitee meditsiinikomisjoni hinnangul higi eraldi ei sisalda viirust, kuid nakatunud inimese higi on suure tõenäosusega viirusega saastunud nakatunu aevastamise, köhimise ja nina käega pühkimise tõttu. Seega nakatunud inimese higi spordi- ja jõusaalivahenditel on suure tõenäosusega viirusega saastunud, kuna nende respiratoorsest süsteemist on viirus sinna “kleepunud” ning sellises kontekstis võib nakkus ka higi kaudu levida. Liikuda võiks värskes õhus.

Hoiame kokku, toetame üksteist, oma peresid ja lähedasi!