Uudised
  1. Kehtivad COVID piirangud ja info kiirtestmise kohta
  2. Lahtiolekuajad alates 30. augustist
  3. Alates 26. augustist jõustuvad muudatused
  4. Lahtiolekuajad kuni 29. august
  5. COVID-19 piirangud alates 09. augustist

Squash

PUNKTIARVESTUS

Mäng koosneb “parim viiest” geimist.
Geimi võidab mängija, kes kogub esimesena 9 punkti.
Erand: Seisul 8 : 8 otsustab pallingu vastuvõtja, ehk mängija, kes sai esimesena 8-da punkti ehk siis servi vastuvõtja, kas mängu jätkatakse 9 (“Set One”) või 10 (“Set Two”) punktini.

PUNKTID

Punkti võib saada ainult servija juhul kui ta võidab ralli(pallivahetus).Kui servi vastuvõtja võidab ralli, saab ta serviõiguse, ilma et mängu punktiseis muutuks.Õigus esimesena servida otsustatakse reketi keerutamisega.Serviõiguse saanud mängija servib seni, kuni kaotab ralli. Seejärel alustab servimist vastasmängija(“Hand-Out”).Igat geimi algustab eelmise geimi võitja.Serviõiguse saamisel võib mängija valida, kummalt poolt serviruudust ta servib.Punkti võitmise korral peab servija vahetama serviruutu.Servi sooritamisel peab vähemalt üks servija jalg olema kontaktis põrandaga serviruudus ning ei tohi puudutada serviruutu piiravat joont.Serv on õige, kui pall on servitud otse vastu esiseina, keskmise (“cut-line”) ja ülemise(“out-line”) punase joone vahele ning pall maandub tagasi põrgates vastuvõtja poolses joontega piiratud alas. Vastuvõtja võib servi tõrjuda lendpallina.Serv on vale, kui:servijal puudub servi hetkel kontakt põrandaga serviruudu sees (“foot-fault”);servija ainuke serviruudu sees asetsev jalg puudutab serviruudu joont(“foot-fault”);pall on servitud vastu keskmiset joont või allapoole seda;servitud pall puudutab enne esiseina puudutamist ükskõik millist teist väljaku osa;servitud pall tagasi põrgates maandub väljaspool vastuvõtja neljandikku, välja arvatud juhul, kui vastuvõtja tõrjub servi lendpallina – serv loetakse õigeks isegi juhul, kui pall oleks maandunud väljapool vastuvõtja ala;servitud pall puudutab või läheb üle ülemise punase joone.Peale esiseina puudutamist ja enne vastasmängija vastuvõtualasse kukkumist või vastuvõtmist lendpallina võib servitud pall puudutada teisi seinu.

MÄNG

Kui õige serv on antud, löövad mängijad palli kordamööda kuni üks mängijaist ei soorita õiget tagasilööki.
Enne esiseina tabamist võib pall puudutada teisi seinu, küll aga mitte põrandat ega lage (ainult serv peab olema antud otse vastu esiseina).
Tagasilöök on õige, kui:
pall lüüakse vastasmängija poolt tagasi vastu esiseina enne, kui see jõuab põrkuda vastu põrandat rohkem, kui üks kord;
tagasilöödav pall ei puuduta ega lähe allapoole esiseina alumist punast joont (“tin-board”). Peale tagasilööki ei tohi pall enne esiseina põrget puudutada pörandat.
Tagasilöök on vale, kui see on:
“Not Up” – 1. palli lüüakse reketiga, mis ei ole mängijal käes; 2. topeltlöök; 3.pall põrkab põrandal rohkem, kui üks kord.
“Down” – 1. tagasilöödud pall puudutab enne esiseina põrandat; 2. pall põrkab vastu või allapoole esiseina alumist punast joont.
“Out” – tagasilöödud pall põrkab vastu väljaku ülemist piiri tähistavat punast joont või puudutab seina ülevalpool seda.

Uus palling (let):
Let on ralli, milles võitjat ei selgunud. Ralli ei lähe arvesse ja servija servib samast serviruudust uuesti.
Serv läheb kordamisele:
kui servi vastuvõtja ei ole valmis servi vastu võtma ega tee katset seda teha;
pall mängu ajal puruneb;
Serv võib minna kordamisele, kui:
löögi sooritanud mängija segab (häirib) palli lööma liikuvat mängijat;
mängija jätab löögi sooritamata põhjendatud kartusest vigastada vastasmängijat enda reketi või palliga;
pall puudutab mingit põrandal olevat eset.

RALLI

Mängija võidab ralli:
kui vastane ei soorita õiget tagasilööki;
kui mängija valmistub palli tagasi lööma, aga pall puudutab ennem vastasmängijat (k.a. tema reketit või riietust).

VASTASMÄNGIJA LÖÖMINE PALLIGA

Iga kord, kui on olemas oht vigastada vastasmängijat reketi või palliga peaks mängija jätma löömata.
Kui pall enne esiseinani jõudmist puudutab vastast, tema riietust või reketit, siis pall ei ole enam mängus ning:
palli lööja võidab ralli, kui tagasilöök oli õige ja pall oleks põrganud vastu esiseina, ilma, et ta oleks enne põrganud vastu mistahes muud seina; Erandiks on situatsioon, kui tagasilöök oli küll õige, kuid lööja oli lasknud pallil ümber enda minna – e. pall möödus lööjast esiseinast tagasi põrgates näit. vasakult poolt, kuid lööja lõi teda paremalt poolt (või vastupidi). Sellisel juhul on mängijatel õigus uuele servile.
mängijatel on õigus “let”-ile, kui tagasilöök oli õige ja pall põrkas või oleks põrganud esimese põrkena vastu mingit teist seina peale esiseina;
palli lööja kaotab ralli, kui tagasilöök ei oleks olnud õige.
Katsed päästa pall:
Kui vastuvõtja lööb pallist mööda, võib ta veel palli päästa.
Kui peale pallist möödalöömist pall puudutab vastasmängijat, on pallist mööda löönud mängijal õigus “let”-ile, juhul kui ta oleks veel võinud palli päästa. Kui ta palli päästa ei oleks suutnud, on ta ralli kaotanud.
Kui palli päästmine oleks lõppenud õige tagasilöögiga, kuid pall puudutab vastasmängijat, on mängijal õigus “let”-ile.

VASTASE HÄIRIMINE

Kui mängija hakkab palli lööma, on tal õigus seda teha ilma, et vastane teda häiriks.
Häirimise vältimiseks vastane on kohustatud tegema kõik, et palli lööjal oleks:
vaba pääs palli lööma;
pall selgelt näha;
vabadus palli vabalt lüüa;
vabadus lüüa pall otse vastu esiseina.
Mängija härimine võib olla põhjuseks ralli lõpetamisele, kuid mängijad võivad ka mängu jätkata. Soovitatav on siiski ralli lõpetada, kui on olemas oht vastasega kokku põrgata või vigastada teda palli/reketiga.
Üldine juhend, kui on aset leidnud ühe mängija häirimine teise poolt:
Mängijal on õigus “let”-ile, kui ta oleks saanud palli õigesti tagasi lüüa ja vastane tegi endast oleneva, et vältida mängija häirimist;
Mängijal ei ole õigust “let”-ile, kui ta poleks saanud palli õigesti tagasi lüüa, või lihtsalt jätkas mängimist;
Mängijal on õigus “stroke”-ile (s.t. ta võidab ralli):
kui vastasmängija ei teinud kõike endast olenevat, et vältida häirimist;
kui mängija oleks löönud ralli võitva tagasilöögi;
kui mängija tegi löögi ja tabas otse vastu esiseina suunduva palliga vastasmängijat.

MÄNGU JÄTKUVUS

Kui esimene serv on õigesti servitud, jätkub mäng.
Geimide vahel on lubatud vaheaeg kuni 90 sekundit.
Soojendus:
Mängijatel on õigus kuni 5(viie) minutilisele soojendusele mängitava palliga. Soojenduse jooksul vahetavad mängijad pooli, et mõlemad mängijad saaksid soojendust teha mõlemal väljakupoolel.
Kui palli mängu jooksul vahetatakse või kui mängu on tekkinud mingil põhjusel arvestatav paus, on mängijail õigus uus pall mängu jaoks üles soojendada.

VIGASTUSED

Mängija vigastuse puhul peab otsustatama, kas tegemist on:
isepõhjustatud vigastusega;
vastasmängija poolt juhuslikult tekitatud vigastusega või juhuslikult saadud vigastusega;
vastasmängija hooletu või ohtliku mängu tulemusena saadud vigastusega.
Esimesel juhul mängija peab jätkama mängu kõige rohkem kolme minuti pärast. Kui vigastuse likvideerimiseks kulub rohkem aega, tuleb geim katkestada – kuulutada välja vaheaeg ja seejärel jätkata mängu. Üheks võimaluseks on ka katkestada mäng.
Teisel juhul võimaldatakse vigastatud mängijale vigastuse likvideerimiseks vajaminev õigustatud aeg (mis ei pea tingimata olema samal päeval), peale mida vigastatud mängija peab kas edasi mängima või katkestama mängu.
Kolmandal juhul vigastatud mängija võidab mängu.
Kõigil juhtudel peab vigastatud mängija võimaliku verejooksu peatama, enne mida teda edasi mängima ei lubata.

VÄLJAKUL KÄITUMINE

Solvav käitumine squashiväljakul ei ole lubatud.
Solvava käitumise alla liigitatakse: solvavad väljendid, sõnaline ja füüsiline solvang, vastuvaidlemine kohtuniku otsusele, reketi või palli kuritarvitamine, mittevajalik füüsiline kontakt, ülemäärane reketiga vehkimine, ebaaus soojendus, mängija assisteerimine geimi ajal, väljakule tulemisega hilinemine, hooletu ning ohtlik mäng või ohtlike situatsioonide tekitamine, ajaraiskamine, vastase “õpetamine”.

MÄRKUSED

Squashi võib mängida, kasutades Punkti-Ralli punktilugemist:
Iga geim koosneb 15-st punktist, v.a. seisul 14-14 otsustab servi vastuvõtja, kas mängitakse viieteistkümne(“Set One”) või seitsmeteistkümne(“Set Three”) punktini.
Punkti võib saada ka servi vastuvõtja – kui servi vastuvõtja võidab ralli, saab ta punkti ja õiguse servile; kui servija võidab ralli, saab ta punkti ja jätkab servimist.

X